Δράση ΥΠΕΣ για ΕΕΠ 2013

Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού το Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς έχει συντάξει σχετικό ερωτηματολόγιο και παράλληλα έχει ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες, προκειμένου για τη δημιουργία δικτύου σημείων επαφής ανά την χώρα τόσο σε επίπεδο φορέων  τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης όσο και σε επίπεδο φορέων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων για το ΕΕΠ 2013 σε όλη την επικράτεια.

Περαιτέρω, συνεργάζεται με το Γραφείο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα αλλά και με την Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013 για την Ελλάδα, κα Σία ΚΟΣΙΩΝΗ,   προκειμένου για την από κοινού διοργάνωση δράσεων, ώστε να μετουσιωθεί σε πράξη το όραμα της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων Πολιτών για τα δικαιώματά τους και να προωθηθεί περαιτέρω η συνεργασία με τα αντίστοιχα εθνικά σημεία επαφής των υπόλοιπων χωρών που συμμετέχουν στο ΕΕΠ για τη δημιουργία συνεργιών και συμπράξεων μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων.


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.