Τμήμα Σχέσεων

Φίλια- Ξυλά Παττακού
Προϊσταμένη Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Εσωτερικών
Τηλ/νο: 213 1364975
E-mail: international@ypes.gr, t.pattakou@ypes.gr

Αθηνά Σοφιανίδου
Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Εσωτερικών
Τηλ/νο: 213 1364709
E-mail: international@ypes.gr, a.sofianidou@ypes.gr

Ελένη Καλλίνικου
Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Εσωτερικών
Τηλ/νο: 213 1364707
E-mail: international@ypes.gr, e.kallinikou@ypes.gr

Έλλη Στυλιανίδη
Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Εσωτερικών
Τηλ/νο: 213 1364740
E-mail: international@ypes.gr, e.stilianidi@ypes.gr

 


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.