«Νεολαία και Ευρώπη» ημερίδα Δήμου Σκύδρας.

February 21, 2014 in Uncategorized

«Νεολαία και Ευρώπη» ημερίδα Δήμου Σκύδρας.

Ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου με τον τίτλο «Νεολαία και Ευρώπη» πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Σκύδρας. Θα εξειδικευθεί μάλιστα το αντικείμενό της στις παρακάτω τέσσερεις θεματικές ενότητες:

1) Σπουδές στην Ευρώπη
2) Εργασία στην Ευρώπη
3) Η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαΐκής Ένωσης (Α΄ εξάμηνο του 2014)
4) Οι εκλογές για την ανάδειξη Βουλευτών στο Ευρωπαΐκό Κοινοβούλιο

συνημμενο αρχείο