ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1ου Λυκείου Καβάλας για το Ευρωπαϊκό ‘Ετος Πολιτών

February 18, 2014 in Uncategorized

Το 1ο Λύκεο Καβάλας με αφορμή την ανακήρυξη του 2013 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών, πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

1)      Ενημέρωση των μαθητών της Β΄ Λυκείου της θεωρητικής κατεύθυνσης, που διδάσκονται το μάθημα  «Πολιτική και Δίκαιο», για το θέμα , με βιντεοπροβολές   σχετικών σποτ, που αναφέρονταν στην ιστορία, ίδρυση, εξέλιξη, λειτουργία, όργανα , δράσεις της Ε.Ε.

2)       Ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και τί αυτή συνεπάγεται, αναθέτοντας σε ομάδες μαθητών να συγκεντρώσουν σχετικές πληροφορίες.

3)      Συμμετοχή των μαθητών στο  σχετικό ερωτηματολόγιο που ήταν αναρτημένο  στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Εσωτερικών, για το Ευρωπαϊκό  Έτος Πολιτών.

4)      Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου από τους μαθητές σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, καθώς επίσης καταρτίσανε ένα δικό τους ερωτηματολόγιο , για να διαπιστώσουν το βαθμό ενημέρωσης τόσο των μαθητών του σχολείου μας, όσο και των συμπολιτών μας , για το θέμα των δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη.

5)      Έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε από τους μαθητές, και έγινε και στο χώρο του σχολείου, σε μαθητές, αλλά και στην πόλη, στους πολίτες, στους οποίους μοιράστηκε  και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα εκ μερους του σχόλείου να παροτρύνει τόσο τους γονείς των μαθητών, όσο και  τους συμπολίτες  να πάρουν μέρος με την  υπογραφή τους, στην ελληνική πρωτοβουλία με θέμα « Η εκπαίδευση αξίζει!! Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα»