Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά, με το Ράλλιο Γυμνάσιο Πειραιά, με το Ράλλιο Λύκειο Πειραιά και με το Υπουργείο Εσωτερικών- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών- Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, διοργανώνει εκδήλωση (DEBATE) με επιδεικτικούς ρητορικούς λόγους αφιερωμένους στο Ευρωπαϊκό Ετος Πολιτών.

February 18, 2014 in Uncategorized

Το Πρότυπο Πειραματικό  Γυμνάσιο της Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά, με το Ράλλιο Γυμνάσιο Πειραιά, με το Ράλλιο Λύκειο Πειραιά  και με το Υπουργείο Εσωτερικών- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών- Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, διοργανώνει εκδήλωση (DEBATE) με επιδεικτικούς ρητορικούς λόγους αφιερωμένους στο Ευρωπαϊκό Ετος Πολιτών.

συνημμένη Πρόσκληση