Στο πλαίσιο της ανάδειξης του σκοπού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών, σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλαμβάνουν τη διοργάνωση δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη.

November 4, 2013 in Uncategorized

“Στο πλαίσιο της ανάδειξης του σκοπού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών, σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλαμβάνουν τη διοργάνωση δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη. Συγκεκριμένα :

  • Tο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας θα οργανώσει τις δράσεις «Επιστροφή στα Θρανία» και «Δημοσιογραφική κάλυψη από τους Νέους».
  • Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά σε συνεργασία με το Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιά μέσα από τα μαθήματα Ρητορικής, Επιχειρηματολογίας και Προφορικής Αφήγησης θα ετοιμάσει debate στο οποίο θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται, με ομιλίες μαθητών, η ιδιότητα και η ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη.
  • Το 1ο Λύκειο Καβάλας θα οργανώσει δράσεις μέσω ερωτηματολόγιου που θα απευθύνεται στους μαθητές του σχολείου και μέσω συνεντεύξεων  με τους πολίτες της Καβάλας. Επίσης θα προβεί στη  διάθεση ενημερωτικού υλικού. “
  • Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης θα οργανώσει τις ακόλουθες δράσεις: Το Λύκειο θα εκδόσει Ενημερωτικό Έντυπο για τα «Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των παιδιών στο σχολείο» σε συνεργασία με την έδρα Unesco Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο της προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και Ενημερωτικό Έντυπο με τίτλο «Ευρωπαίος Πολίτης: Μάθε τα δικαιώματά σου» σε συνεργασία με την έδρα Unesco, Jean Monnet και Όμιλο Unesco Θεσσαλονίκης. Θα παρακολουθήσει κύκλο διδακτικών Σεμιναρίων για τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη από την έδρα Jean Monet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και Συνέδριο «Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη» από την έδρα Jean Monnet Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Europe Direct της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Τέλος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και θα παρακολουθήσει διαλέξεις για τους θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το Γυμνάσιο θα δημιουργήσει ψηφιακό και έντυπο υλικό σε μορφή κόμικς με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δημοτικό θα δημιουργήσει ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, video για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 2 παραμύθια με σκίτσα των μαθητών και θέμα το δικαίωμα στην εκπαίδευση και το δικαίωμα στην εργασία αντίστοιχα.